Voorwaarden:

Facturen:

Alle facturen worden per mail verstuurd en worden niet met de post verstuurd.

Versturen:

Quadfun bepaald met welke transportfirma ze uw order gaan versturen. 99% is dit met de door u gekozen koerierdienst.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.

Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren

Quadfun kan ten allertijde zonder reden een bestelling weigeren, terugbetaling binnen de 30 dagen.

Quadfun kan ook een deel van een order annuleren, terugbetaling binnen de 30 dagen.

Retoursturen / Herroepingsrecht:

Je kan de goederen na ontvangst altijd retour sturen binnen de 14 dagen.

Ongeschonden en in de originele verpakking.

Daarvoor hebben wij een retourportaal:

Retourportaal

Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in 'winkelstaat' is, dan kan het zo zijn dat je minder geld voor het product terugkrijgt.

Na ontvangst en controle van de retour, daarna sturen we de betaling terug zonder de verzendkosten.

Om iets retour te sturen moet de kopie van de factuur erbij zitten en een geschreven uitleg wat is mis is.

indien een product in retour word teruggestuurd omdat de klant het heeft mis besteld worden de verzendkosten afgetrokken.

Order annuleren: 

Na het plaatsen van de order leveren we normaal binnen de 7 werkdagen.

Soms gebeurd het dat een artikel niet op voorraad is, en is voorziene levertermijn iets langer.

Als we niet binnen de 15 werkdagen kunnen uitleveren na orderdatum dan kan de klant dit artikel zonder enige kost annuleren.

Annuleer je zelf deze order binnen deze 15 werkdagen of net na het versturen dan brengen we 25% van het totaalbedrag in rekening.

Is de levertermijn langer dan 15 werkdagen dan mailen we je binnen deze periode om je op de hoogte te brengen.

Niet verantwoordelijk:

Quadfun is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van de artikels.

Quadfun is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:

De Algemene Voorwaarden en de bestellingen uit hoofde daarvan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting of onenigheid over het bestaan, de interpretatie en uitvoering van de Algemene Voorwaarden voor lopende bestellingen zal alleen de Rechtbank van koophandel van Kortijk optreden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Tot aan de volledige betaling van de goederen, blijft quadfun de eigenaar. Een maand na een aanmaning van betaling zal quadfun zich verplichten, bij niet-betaling, direct de goederen terug te vorderen.

Garantie:

Garantie op een artikel is:  Fabrieksgarantie.

ALGEMENE BEPALING:

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden en beschikkingen op grond daarvan gemaakt, nietig wordt verklaard door een rechter of andere autoriteit, kan dit besluit op geen enkele wijze de geldigheid van andere bepalingen beïnvloeden en de partijen verbinden zich ertoe de geannuleerde algemeen overeenkomst clausule te vervangen door een andere bepaling, juridisch geldig, met een equivalent economisch effect. Quadfun kan te allen tijde alle of een deel van de verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden de lopende bestellingen toewijzen naar een derde partij.

Adres:

Quadfun bv

Galgenveldstraat 2

8700 TIELT

info@quadfun.be

BTW: BE0898.905.730

KBO: 0898.905.730

Tel : +32(0)51/62.92.60